„Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa pētījums (2012-2013)”

Pētījumu Latvijā īsteno Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas centrs (PVD NRC) sadarbībā ar zinātnisko institūtu BIOR, ar Zemkopības ministrijas un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Pētījuma mērķis ir apzināt datus par Latvijas iedzīvotāju ikdienā patērētajiem pārtikas produktiem, ēšanas ieradumiem un iedzīvotāju iespējamo apdraudējumu ar pārtiku saistītajiem riskiem.

Ar katru gadu palielinoties pārtikas piedāvājumam, attīstoties jauniem pārtikas apstrādes veidiem, kā arī pieaugot vides piesārņojumam, palielinās iedzīvotāju nedrošība par pārtiku, kas tiek lietota uzturā. Iedzīvotāju veselību teorētiski var padraudēt dažādas pārtikas apstrādes un vides piesārņojuma rezultātā produktā radušās kaitīgās vielas (piemēram, benzopirēni, dioksīni, pesticīdu atliekvielas, akrilamīds, furāni, nitrāti, smagie metāli u.c.).

Līdzīgi patērētāju neuzticību un piesardzību rada plaši lietotās pārtikas piedevas, aromatizētāji un ģenētiski modificētie produkti.

Pētījuma rezultātā iegūto datu analīze sniegs pārtikas drošības un patērētāju aizsardzības institūcijām informatīvo pamatu identificēt un novērtēt ar pārtikas drošību saistītos riskus, tā aizsargājot patērētājus un jo īpaši jūtīgās to grupas no dažāda veida ar pārtiku saistītiem apdraudējumiem.